Győri SZC Baksa Kálmán
Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

A matematika-informatika munkaközösség ebben az évben a járványhelyzetre való tekintettel online módon oldotta meg a Pénz7 programjait.

Egyrészt a matematika órák keretében olyan a hétköznapi élthez igazodó példákat oldottunk meg, ami a kamatszámítással, kamatos kamattal kapcsolatos feladatok voltak. Különböző eseteket vizsgáltunk. Például mi változik, ha rövid vagy hosszú futamidőre veszünk fel egy bizonyos összeget. Vizsgáltuk azt is, hogy mi a helyzet, ha nagy a kamatláb, vagy túl nagy összeget igénylünk egy banktól. Konkrét számolásokkal igazoltuk, hogy mit érdemes nézni egy bizonyos összeg felvétele esetén. Mit bírhat el egy családi költségvetés. Az „Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér” mondás ebben az esetben tökéletesen igaznak bizonyult. A diákok csodálkozva állapították meg, hogy egy-egy paraméter megváltoztatása mennyire befolyásolja a havi törlesztő részletet.penz7

A másik program néhány rövid videó megtekintése a pénzforgalomról, a pénzről mint fizetőeszközről, annak változásáról, a családi költségvetésről, illetve az új valutáról a Bitcoinról.

Ezek alapján egy elképzelt család fiktív költségvetését készítettük el. A tanulók mondták a bevételi és kiadási oldalon megjelenő számokat. Érdekes volt tapasztalni, hogy a különböző hátterű családokból érkező tanulók milyen összegeket mondanak akár a bevételi akár a kiadási oldalon. Megállapítottuk, hogy az a családi költségvetés jó, amelyben egyensúlyban van ez a két oldal. Abban csak reménykedhetünk, hogy majd a való életben is ilyen stabil alapokon oldják majd meg a saját költségvetésüket.

Borítékolva volt, hogy a diákokat a legjobban a Bitcoinnal kapcsolatos videó érdekelte. Ők már a XXI. század gyermekei, akik a számítástechnika, informatika világába születtek. Nekik ez a virtuális pénz nem olyan idegen, mint nekünk őszülő halántékkal rendelkező, a tapintható pénzhez szokott tanároknak.

Reméljük, hogy ezekkel a rövid számolási feladatokkal, illetve a bemutatott videó részletekkel olyan információhoz juttattuk a diákokat, hogy majd felnőtt korukban is hasznosítani tudják ezeket az ismereteket!

Kalydi György